KADAK MÜHENDİSLİK

KADAK LTD.ŞTİ. projelerin ilk aşamalarından, garanti süreleri sonuna kadar kesintisiz ve en kaliteli hizmeti, minimum maliyetle müşterilerine sunmaktadır.

MİSYONUMUZ

Tüm endüstriyel ve sosyal yatırımlarda, müşterileri için tasarım aşamasından anahtar teslimine kadar komple çözümler sunan güvenilir bir iş ortağı olmaktır.

VİZYONUMUZ

Çimento endüstrisinde geniş bir coğrafyada hizmet veren dünyanın tanıdığı lider bir şirket olmak.
Geçmiş tecrübeleri yeni ile harmanlayıp geleceğin altyapısını oluşturmayı hedefler. Bu nedenle teknolojik gelişmeleri yakinen takip ederek; kalite, standart ve verimliliği artırıcı çözümler sunmayı amaçlamaktadır. Güncel teknolojik gelişmeleri etkin bir şekilde kullanarak daha hızlı ve nitelikli hizmet sunmak birincil hedefleri arasındadır.

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Zamanında, doğru ve eksiksiz işin tamamlanması anlayışıyla; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, müşteriler ile olan ilişkilerin sürekliliğini sağlamak,
İleri teknolojiyi kullanarak, güçlü partner ağı ve topluma, yasalara yararlı olmak için özen gösteren bir bilinçle zamanında ve sürekli gelişmeyi içeren kalite bilinci içerisinde hareket etmek,
Müşterilerimizin ve ilgili tarafların, beklenti ve ihtiyaçlarını doğru anlamak, işlerimizi ilk seferde ve zamanında gerçekleştirmek,
Müşteri memnuniyetini üst seviyede sağlamak için müşterilerle koordineli ve risk temelli çalışmak,
Rekabet edebilmek için sürekli iyileştirme ve gelişme kavramını benimseyerek, kaynaklar sağlamak,
Doğru, verimli, karlı fikirlerin; bilgili, deneyimli beyin gücüyle ortaya çıktığını şirket kalite prensibi olarak kabul etmek, bu doğrultuda şirkete nitelikli insanlar kazandırmak,
Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan İş Güvenliği, İşçi Sağlığı ve Çevre ile ilgili tehlikeleri ve etkilerini tespit etmek,
İşyerinde iş kazası ve meslek hastalıkları riskini azaltacak ve ortadan kaldıracak şekilde risk değerlendirmesi yaparak ergonomik, sağlıklı ve güvenli iş ortamları sağlamak,
Firmamızın İSG uygulamaları açısından, bağlı olduğu kurumlar, sanayi odaları, dernekler nezdinde örnek şirket haline getirmektir.
Çevre konusunda yapılan çalışmaları, ilgili kanun, yönetmelik, tüzük ve ISO 14001 standardına uygun olarak gerçekleştirmek, çalışanlarına ve alt yüklenicilerine uygulamak,
Çevre konusunda periyodik eğitimler vererek çalışanları bilinçlendirmek,
Firmamız üretimi esnasında oluşabilecek atıkların meydana getirebileceği kirliliği en aza indirerek, kirlenmenin önüne geçmek, çevreye ve insana vereceği zararları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek ve tedbirler almak,
Geri dönüşüm imkânlarını araştırarak, atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf ettirmek veya geri kazandırmaktır.
Her yıl belirlenen hedeflere ulaşılması için gereken çalışmalar yapılması, bir önceki yılın hedeflerinin ve çalışmalarının amacına ulaşıp ulaşmadığını gözden geçirmek,
Bilinç, katılımcılık, hedef birliği ve etkin kontrollerle sistemlerin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
Çalışanlarımızı kalite, İş Güvenliği ve Çevre Yönetim sistemleri konusundaki eğitimlerin sürekliliğini sağlayarak, bu konulardaki bilinçlerini arttırmak ve katılımcılık ve ekip çalışmasına teşvik etmek. Bunu gerçekleştirirken Müşterilerde, tedarikçilerde ve ilgili taraflarda da bu bilincin oluşmasına katkıda bulunmaktır.